Today's Special

Giá Rẻ Mỗi Ngày

Chương trình ưu đãi hấp dẫn, mua 1 tặng 1 món tráng miệng.

Today's Special

Điều Kiện Áp Dụng

Thời gian: 10.3.2019 – 11.4.2019
Chỉ áp dụng chi nhánh Song Hành Quận 2